PROTOCOL LESSEN CHI ACADEMY

PROTOCOL LESSEN CHI ACADEMY

! Gelieve de informatie op deze pagina volledig door te nemen, indien je komt sporten.

! Voor onze sporten hanteren we de volgende protocollen & regels, die we strict moeten naleven. Gelieve het bericht daarom goed door te nemen als je komt sporten.

Update nav persconferentie: 17 november 2020

* Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand. Sporten mag individueel of in teamverband met niet meer dan 4 personen. Wedstrijden zijn niet toegestaan. Uitgezonderd zijn:
* Topsporters met status in aangewezen locaties (zoals Papendal).
* Voetballers (inclusief overig personeel in “bubbel”) van de Eredivisie en Eerste divisie.
* Voor kinderen tot 18 jaar (sporten in teamverband en wedstrijden onderling met teams van eigen club toegestaan).
* Sportkantines, douches en kleedkamers zijn gesloten.
* Geen publiek bij sport.

Update nav persconferentie: 3 november 2020

Vanaf woensdag 4 november 22:00 t/m woensdag 18 november gelden de volgende maatregelen voor ons relevant:

Algemeen
* Maximaal 2 volwassen personen mogen met elkaar sporten. Zij houden onderling 1,5 meter afstand.
* Groepslessen zijn verboden.

Kinderen
* Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden, zij mogen in grotere groepen sporten. Maar er worden geen wedstrijden gespeeld. Kinderen met klachten blijven thuis.
* Kinderen vanaf 13 jaar mogen na het sporten niet bij elkaar komen met meer dan 2 personen. Voor jongere kinderen geldt deze beperking niet.

Volwassenen
De volgende maatregelen gelden nu voor sport.
* Maximaal 2 personen mogen met elkaar sporten (binnen en buiten) in een groepje. Zij houden onderling 1,5 meter afstand.
* Voor binnensporten geldt een maximum van 2 personen per groepje (exclusief instructeur). En er geldt een maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte. Er mogen meer groepjes naast elkaar sporten als:
> de groepjes minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar houden;
> er een duidelijke afbakening is van de verschillende groepjes;
>zij niet mengen.
*Voor buitensporten geldt een maximum van 2 personen per groepje (exclusief instructeur). Zij houden onderling 1,5 meter afstand. Er mogen meer groepjes naast elkaar sporten als:
> de groepjes minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar houden;
> er een duidelijke afbakening is van de verschillende groepjes;
> zij niet mengen.

* Zie voor een volledig overzicht van de spelregels op rijksoverheid.

Vanaf 19 november gaan we weer terug naar de maatregelen d.d. 14 oktober.

Dit betekent voor ons concreet:
* Er worden op locatie geen groepslessen meer verzorgd voor volwassenen.
* De duur van de lessen wordt verkort naar 50 minuten (op een aantal uitzonderingen na) t.b.v. doorstroom/wisseling van deelnemers.
* Kinderlessen gaan door als normaal
* Inboeken van de les via de kalender blijft gehandhaafd en verplicht!
* Er geldt een maximum aantal deelnemers per activiteit.
* Kom op tijd! Maar niet eerder dan 5 minuten voor aanvang.
* Kom gereed, omgekleed. Er kan geen gebruik worden gemaakt van kleedkamers.
* Gebruik de looproute!. Zet je schoenen in de kast en houd gepaste afstand.

* Volwassenen ouder dan 18 jaar dienen vóór, tijdens en na sporten 1,5 meter afstand afstand te houden.
* Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden.
* Jongeren tot 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden.

Vooraf Reserveren verplicht

Bij deelname aan een les, is reserveren verplicht (dit moet via de website). Je hebt een geldig e-mailadres nodig. De gegevens dienen bewaard te worden voor contactonderzoek in geval van een mogelijke nieuwe uitbraak.

Onderaan de pagina, staat de link om de les te reserveren.

! Kom niet eerder dan nodig naar de training. Aanwezig: 5 minuten van te voren. We willen niet dat er een opeenhoping van wachtende mensen ontstaat!

Locatie

De lessen vinden plaats in onze trainingsruimte, op het parkeerterrein van de Chi Academy, stadionlaan 75 of op het buitenveld achter het stadion.

Binnenlessen

Volg hierbij de volgende instructies op:
* Kom binnen via normale entree, schoenen uit en deze evt. meenemen in de zaal.
* Kinderen komen zelfstandig naar binnen.
* Kom niet eerder dan 5 minuten naar de sportschool.
* Kom gereed, dus omgekleed (er kan geen gebruik worden gemaakt van de kleedkamers en douches).
* Neem zo min mogelijk mee – alleen wat nodig is, geen tas mee (zodat we zoveel mogelijk ruimte hebben om te sporten). Verlaat na de training de les via de roldeur.
* Er staat evt. desinfectie gel bij de ingang (niet verplicht).
* Volg de pijlen, er zijn 1,5m afbakeningen op de vloer.

Protocollen & Regels

* Algemene richtlijnen RIVM: bij klachten, blijf thuis. Verkoudheid, koorts, hoesten, etc zijn redenen om niet te komen. Bekijk de gezondheids-check van RIVM
* Geen gebruik van kleedkamers op de sportschool en douches
* Ouders hebben geen mogelijkheid tot het bijwonen van de les en we willen u vragen geen contact te maken met andere ouders zodat een mogelijk ’samenscholing’ voorkomen wordt. Gelieve niet te blijven nakletsen.
* Na de les niet op het terrein blijven. Ook niet samenscholen op het terrein tijdens en na de lessen.
* Gelieve op het terrein evt. aanwijzingen en verzoeken van de aanwezige trainer(s) en corona-coordinator ten alle tijde op te volgen.

Brengen

Voor brengen kinderen op basis van “Kiss & Ride/Walk”:
* Kinderen dienen zelfstandig naar binnen te komen (uitgezonderd ouders van kinderen van groep 1 & 2, ouders mogen de kinderen naar de zaal brengen en daarna weer direct de ruimte verlaten). Houd rekening met de gepaste afstand.
* Na de les mogen kinderen voor de deur wachten totdat zij worden opgehaald.

Parkeren

* Auto/Fiets: parkeren op de beschikbare parkeerplaatsen op het terrein. Fiets bij de fietsenstalling.

Veiligheid

* Indien je een blessure hebt, vragen we je om een goede inschatting te maken of je komt sporten. Bij twijfel overleg met ons.
* Indien je tot een risico-groep behoort, dien je zelf in te schatten of het verstandig is om te komen sporten. Bij twijfel raadpleeg je arts.
* Op locatie is aanwezig: EHBO koffer, hand des-infectiegel, handschoentjes.

Voordat men van huis gaat, denk eraan:
* Om thuis al naar de wc te zijn gegaan en de handen zijn gewassen.
* De sportkleding aan te passen op buiten (evt. extra sportkleding mee).
* Neem je eigen materiaal mee (we hebben geen leenmateriaal in bruikleen).
* Kom op stevige sportschoenen.
* Kom ‘gereed’, dus omgekleed (omkleden binnen is niet mogelijk)
* Neem een bidon met water mee.

Buitenlocatie (niet relevant momenteel)

Nu de les reserveren: LESROOSTER & RESERVEREN

Mochten er vragen zijn, neem dan contact op.

Met vriendelijke groet,

Chewing Lam
06-24556872
info@chiacademy.nl